Natur Terra

Mikrobiológiai készítmény

 

A műtrágyázás költségeinek növekedése mellett egyre nagyobb probléma a foszfor és nitrogén vegyületek talajvizekbe, illetve felszíni vizekbe kerülése, a környezet szennyezése. A nitrogén-fixáló és a foszfort vízoldhatóvá tevő talajbaktériumok termőföldbe juttatásával a növények nitrogén és foszfor ellátottsága javul jelentős költség megtakarítás mellett.

A Natur Terra a következő előnyös tulajdonságokkal is rendelkezik: különböző növényi növekedést serkentő anyagokat termelnek, elnyomják az egyes kórokozó szervezetek szaporodását, biztosítják a növények megfelelő vas ellátását is.

A készítmény speciális gombatörzsei képesek a szántóföldön levő növényi maradványok (lignocellulózok) hatékony bontására, és így a talaj mikroflórájának gazdagítására.

Kifejezetten ajánlható pillangós növények kultúráiban, mert fajspecifikus - a gazdanövénnyel szimbiózisban élő - nitrogénkötő baktériumokat is tartalmaz.

A termék környezetbarát, megkapta Biokultúra Egyesület engedélyét is, így a biogazdálkodók előnyösen használhatják. (Az alkalmazott mikroorganizmusok talajból izolált, genetikailag nem manipulált organizmusok.)

A kiszerelt termék tárolása felhasználásig hűvös helyen történjen. Az utolsó magágy előkészítő művelet előtt juttassuk ki szántóföldi permetezővel, majd könnyű tárcsával, vagy kombinátorral a talajba. Kerüljük a déli, tűző napot.

A kipermetezés ajánlott ideje:

 • tavasszal, tarlóhántás előtt, ősszel.

Javasolt mennyiség:

 • 10 liter/hektár. 6,5 pH alatti talajokon a termőföld minőségi paramétereinek függvényében 11-13 liter/hektár.

A mikrobiológiai készítmény alacsony hőfokon (+5°C alatt) nem elég hatékony, ezért az őszi kalászosok tavaszi fejtrágyázása csökkentett dózisban ajánlott.

A Natur Terra a nem baktericid és fungicid hatású növényvédőszerekkel keverhető úgy, hogy a két anyag ne koncentrált formában keveredjen.

Összetétel / alkotórészek adatai:

A Natur Terra a talaj termelő erejét fokozó, a természetes talaj állapot kialakítását elősegítő, terméshozam növelő, tartóhasznosító mikrobiológiai készítmény. Patogén mikroorganizmusokat nem tartalmaz.

Az EU veszélyes anyagokra vonatkozó rendeletének értelmében való jelölés: NINCS JELÖLÉS

Lehetséges veszélyek:

A szakszerű kezelés és használat során a személyi és műszaki védőintézkedések figyelembevételével a termékkel való bánásmód nem jár kockázattal.

Elsősegély - intézkedések:

 • Bőrrel való érintkezés után: Alaposan öblítsük le bő vízzel!
 • Szembekerülés után: Bő vízzel öblítsük ki szemünket!
 • Lenyelés után: Szánkat és garatunkat alaposan öblítsük ki!

Intézkedések tűzoltáskor:

 • NEM TŰZVESZÉLYES!

Intézkedések véletlen szabadba bocsátás esetén:

 • Emberekre vonatkozó óvintézkedések: Hordjunk védőkesztyűt, védőszemüveget!
 • Környezetvédelmi intézkedések: A kiömlött anyagot vízzel higítsuk!

Kezelés és tárolás

Száraz, hűvös helyen tárolandó.

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

 • Fizikai állapot 20 ºC-on: folyadék
 • Szín: világos barna
 • Szag: jellegzetes enyhén savanyú szaggal
 • Sűrűsége: 1,05 kg/dm3
 • Vízben való oldhatóság: korlátlanul hgítható

Stabilitás és reaktivitás

 • Kerülendő anyagok: nincs
  Veszélyes reakciók: nincs

A toxikológiára vonatkozó adatok

A személyi és műszaki védőintézkedések figyelembevételével történő szakszerű kezelés során, valamint rendeltetésszerű használat esetén jelenlegi ismereteink alapján a terméknek nincs egészségre káros hatása. Fokozott mértékű szervezetbe jutása azonban kerülendő.

Az ökológiára vonatkozó adatok

A termék környezetbarát, semmiféle veszélyt nem jelent a környezetre.

Az ártalmatlanításra vonatkozó utalások

Ártalmatlan, vizzel lemosható, higítható.

A szállításra vonatkozó adatok

A szállítási előírások értelmében nem veszélyes rakomány.

Bővebben: Natur Terra